پرورش بلدرچین ورتاج

دان بلدرچین ورتاج با مرغوب ترین کیفیت و قیمت رقابتی

برای اطلاعات بیشتر از قیمت روز و نحوه توزیع با ما تماس بگیرید.

تلفن های ویژه:

آقای مهندس موسوی

۰۹۱۲۲۸۲۶۶۷۴ ۰۹۳۷۶۱۶۰۹۳۱

آقای مهندس عمویی

۰۹۳۷۲۶۰۶۸۶۹

دان بلدرچین بهتر ، بلدرچین بهتر ، سود بیشتر

پروژه های مرتبط