پرورش بلدرچین ورتاج

انواع قفس استاندارد ورتاج با قیمت رقابتی

برای اطلاعات بیشتر از قیمت کنونی با ما تماس بگیرید.

تلفن های ویژه:

آقای مهندس موسوی

۰۹۱۲۲۸۲۶۶۷۴ ۰۹۳۷۶۱۶۰۹۳۱

آقای مهندس عمویی

۰۹۳۷۲۶۰۶۸۶۹

قفس استاندارد بهتر = جوجه استاندارد و بهتر = کیفیت و سود بیشتر

پروژه های مرتبط