پرورش بلدرچین ورتاج

انواع دستگاه جوجه کشی ورتاج با قیمت رقابتی

برای اطلاعات بیشتر از قیمت کنونی با ما تماس بگیرید.

تلفن های ویژه:

آقای مهندس موسوی

۰۹۱۲۲۸۲۶۶۷۴ ۰۹۳۷۶۱۶۰۹۳۱

آقای مهندس عمویی

۰۹۳۸۲۶۰۶۸۶۹

دستگاه جوجه کشی بهتر = جوجه بیشتر و بهتر = سود بیشتر

پروژه های مرتبط