گوشت گرم بلدرچین شرکت ورتاج

شرکت ورتاج

شرکت ورتاج در سال ۱۳۹۳ با مشارکت جمعی از متخصصان علوم مختلف در قالب شرکت تعاونی تشکیل شد که پس از مطالعات و آزمایشات متعدد موفق به کسب شیوه های نوین در امر پرورش صنعتی بلدرچین شدند و در این راستا گروه صنعتی بلدرچین ورتاج با استفاده از این دانش اقدام به تولید تجهیزات تخصصی پرورش بلدرچین نموده است. بلدرچین قزوین

هم اکنون شرکت ورتاج انواع محصولات بلدرچین از جمله: تخم بلدرچین ، گوشت گرم بلدرچین ، بلدرچین مولد ، جوجه یک روزه بلدرچین ، تخم نطفه دار بلدرچین ، تخم بلدرچین خوراکی ، دستگاه های جوجه کشی ، کشتارگاه ، پَرکن و … را در بالاترین میزان کیفیت و دقت ، ارائه میدهد.  بلدرچین قزوین

با توجه به اینکه در سالهای اخیر خیل نیروی جوان درخواست کننده برای فعالیت اقتصادی در زمینه پرورش بلدرچین روبه افزایش است و متاسفانه افراد زیاد با راهنمایی وسوسه آور افراد سودجو با سرمایه گذاریهای کلان در پرورش بلدرچین و عدم حمایت توسط افراد مذکور ناچار به پذیرفتن شکست شده اند، شرکت ورتاج اقدام به تبیین افق واقعی پیش روی صنعت بلدرچین برای فعالان مبتدی کرده و به نحوی همکار گونه که در ذیل ذکر می گردد از ایشان حمایت می کند:   بلدرچین قزوین
۱- ارائه ی رایگان مشاوره صحیح و منطقی با برآورد درامد واقعی افراد نسبت به میزان سزمایه و امکانات موجود.   بلدرچین قزوین
۲- بازدید قبل و در حین پرورش از واحد پرورشی. بلدرچین قزوین
۳- تأمین تجهیزات مورد نیاز پرورش بلدرچین.    بلدرچین قزوین
۴- تأمین جوجه یکروزه درجه یک به قیمت مناسب.  بلدرچین قزوین
۵- تأمین گله ی مولد درجه یک جهت تخم نطفه دار و خوراکی.  بلدرچین قزوین
۶- تضمین خرید محصول آماده عرضه به بازار (تخم و گوشت). بلدرچین قزوین

شرکت ورتاج